La meceua editorial és una editorial  especialitzada en llibres il·lustrats, alternatius i de disseny per a totes les edats.  

 

Consultes i Contacte: info@lameceuaeditorial.com

                                      c/ De la Coma, 19
                                      17240 Llagostera (Girona)
                                      Telèfon: 972831613